Bestyrelsesmedlemmerne


 

Formand                                                          Næstformand

 

Kasserer                                                           Bestyrelsesmedlem

 

Benjamin Kasimagwa
1.st.3

 

Suppleant