Parkeringsforhold

Generelt omkring parkering

  • Parkering i P-kælder, se regler ved nedkørslen
  • Betalingsparkering på gæstepladser i P-kælder og på udendørsarealet, der har tilkørsel via P-kælderen
  • I P-kælderen er der markerede handicappladser
  • Parkering på vendepladsen og på området/vejen uden for bygningen er ikke tilladt
  • Kontinuerlig af- og pålæsning tilladt, max 5 min.
  • Overtrædelse af reglerne medfører kontrolafgift på kr. 750,- pr. døgn.
  • Yderligere oplysning om regler gældende på området kan findes på Q-parks egen hjemmeside: www.parkinfo.dk

Informationspligt

Du har som beboers ansvaret for at vejlede og oplyse gæster om parkeringsmulighederne på Århus Ø. Det gælder uanset om det handler om gæster, flyttebilder, håndværker, bud og udbringning mv.

Kælderadministration

Domis ejer og administrerer parkeringskælderen på lighthouse øen. Henvendelser skal ske direkte til Domis.

Parkering i kælderen

q-park

Parkering i gården

q-park-gaard

Vi henstiller til at der udvises agtpågivenhed ved kørsel i parkeringskælder, ligesom færdselsloven skal overholdes.