Praktiske informationer

På denne side kan du finde generelle informationer og regler for beboer i Lighthouse.


Skik og orden

Ejer/lejer har pligt til at opretholde god skik og orden i ejendommen.

Fest

Når der skal holdes fest, skal de øvrige beboere i bygning L og I informeres. Der opfordres til, at alle beboere viser hensyn og undgår støjende adfærd og høj musik efter kl. 23. Døre og vinduer skal være lukkede i hverdagene kl. 22 og i weekender eller på helligdage kl. 24, når der skal festes. Vis hensyn. Kun ved gentagne tilfælde eller klager kan der fremsendes en skriftlig klage til bestyrelsen.

Boring i betonvægge

Boring i betonvægge er kun tilladt i følgende tidsrum:
Mandag til fredag: kl. 08:00 – 20:00
Lørdag: kl. 10:00 – 16:00
Søn- og helligdage: kl. 10:00 – 14:00

Indflytning eller fraflytning

Indflytning eller fraflytning skal ske i tidsrummet kl. 07:00 – 21:00. Der skal vises hensyn ved brugen af elevator i forbindelse med flytning.

Udbedring af skader på elevator og vægge i forbindelse med til- og fraflytning faktureres den enkelte beboer/skadevolder.

Download husorden (.pdf)

Gården

Cykler

Det er ikke tilladt at parkere sin cykel i gården.

Bed og haveanlæg

Det er ikke tilladt at betræde eller gå igennem bede, heller ikke for beboere i stuelejligheder. Udbedring af nedtrædning og skader foretages af egen gartner og regning faktureres den enkelte beboer/skadevolder.

Hunde

Vi henstiller til at hundeluftning ikke foregår på græsarealerne i gården. Det er dels af hensyn til vedligeholdelse af græsarealer og dels af hensyn til generel hygiejne.

Trappe og repos

Der må ikke opbevares genstande af nogen art på trapperepos eller repos inde og ude. Det gælder cykler, barne- og legevogne, løbehjul, indkøbsvogne, sko, reoler/stativer, generelt møbler, tæpper, askebægre, kasser eller lignende.

Arealerne er brand- og flugtveje, og ejendommens vicevært kan derfor uden ansvar og uden varsling fjerne sådanne genstande.

Affald

Restaffald

I opgangene er der indkastlåger på etagerne. Her skal alt restaffald i. Hold altid lågerne lukket for at undgå lugt. Affald skal pakkes i poser af max 22 liter og altid have knude på.

Madaffald

Madaffald smides i indkastet i kælderen, som står ved næsten alle udgange til parkeringskælderen.

Øvrigt affald

Mindre papstykker, papir, tekstiler, glas, metal, plast og mad- & drikkekartoner sorteres og kastes i en af kommunen opstillede affaldskuber, der findes på fællesarealerne foran bygningerne.

Storskrald

Storskrald, inklusiv store stykker pap, må kun henstilles i storskraldsområdet. Find det i indkørslen til parkeringskælderen.

Åbningstider i Storskraldsrummet

Mandage: 6.30 – 8.30

Onsdage: 17.00 – 19.00

Fredage: 6.30 – 8.30


Se sorteringsliste

Altaner / terrasser

Altankasser

Der kan ophænges altankasser på indvendig side af altanen.

Planter

Planter må ikke være til gene eller risiko for naboer. Sørg for, at planter er tilstrækkeligt sikrede i tilfælde af storm.

Gentande, møbler og cykle

Det er ikke tilladt at bruge altaner eller terrasser til opmagasinering af flyttekasser, garderobeskabe, hyldesystemer osv. Dertil forefindes kælderrum. Alle genstande på altaner og terrasser skal være tilstrækkeligt sikret og ikke til gene.

Vægge

Der må ikke males, skrues eller bores i udendørsvægge eller i afskærmningerne.

Belysninger

Af æstetiske årsager og af hensyn til ejendommens ydre fremtræden henstilles der til, at belysning på altaner og terrasser holdes i hvidt lys. Dette gælder også for eventuel opsætning af julebelysning.

Antenne

Det er ikke tilladt, at opstille nogen form for antenner, paraboler, walkie-talkie antenner osv.

Grill

Af hensyn til sikkerhed samt lugtgener, anbefales det, at der benyttes gas- eller elektro- grill og ikke traditionelle grillbriketter.

Cykler

Cykler skal parkeres i cykelkælderen, i cykelstativerne i p-kælderen eller i cykelstativerne ved Jette Tikjøbs Plads.

Det er ikke tilladt at parkere sin cykel i gården eller på promenaden foran eller bagved huset.

Navneskilte

Navneskilte ved hoveddøren, til hver enkelt lejlighed og på postkasser bliver opsat af viceværten, således at alle navneskilte fremtræder ensartet. Det er ikke tilladt at benytte andre former for navneskilte end dem der udleveres eller opsættes af viceværten.

Bestil navneskilt