Anmeld skade

For at kunne behandle din skadesanmeldelse så hurtigt som muligt er vigtigt, at du beskriver i detaljer hvor, hvordan og hvornår skaden skete. Din skadesanmeldelse bliver sendt til vores ejendomsadministration, som kontakter vores forsikringsselskab.