Renovation og storskrald

Restaffald

I opgangene er der indkastlåger på etagerne. Her skal alt restaffald i. Hold altid lågerne lukket for at undgå lugt. Affald skal pakkes i poser af max 22 liter og altid have knude på.

Madaffald

Madaffald smides i indkastet i kælderen, som står ved næsten alle udgange til parkeringskælderen.

Øvrigt affald

Mindre papstykker, papir, tekstiler, glas, metal, plast og mad- & drikkekartoner sorteres og kastes i en af kommunen opstillede affaldskuber, der findes på fællesarealerne foran bygningerne.

Storskrald

Storskrald, inklusiv store stykker pap, må kun henstilles i storskraldsområdet. Find det i indkørslen til parkeringskælderen.

Åbningstider i Storskraldsrummet

Mandag 06:30 – 08:30
Onsdag 17:00 – 19:00
Fredag   06:30 – 08:30
Se sorteringsliste