Renovation og storskrald

Almindeligt husholdningsaffald

I opgangen er placeret indkastlåger på etagerne. Her skal alt husholdningsaffald i. Hold altid lågerne lukket for at undgå lugt. Affald skal pakkes i poser af max 22 liter og altid have knude på.

Papiraffald

Papir (aviser og reklamer) smides løst ind i specialindkastet, der findes i kælderen ved næsten alle udgange til parkeringskælderen.

Storskrald

Storskrald må kun henstilles i storskraldsområdet. Find det indkørslen til parkeringskælderen.

Åbningstider i Storskraldsrummet

Mandag 06:30 – 08:30
Onsdag 17:00 – 19:00
Fredag   06:30 – 08:30
Se sorteringsliste

Glasaffald

Alt glasaffald skal smides i en af de af kommunen opstillede glascontainere i området.