Fællesarealer

Cykler

Det er ikke tilladt at parkere sin cykel i gården.

Hunde

Vi henstiller til at hundeluftning ikke foregår på græsarealerne i gården. Dette er dels af hensyn til vedligeholdelse af græsarealer og dels af hensyn til generel hygiejne.

Trappe og repos

Der må ikke opbevares genstande af nogen art på trapperepos, eller repos inde og ude. Dette gælder cykler, barne- og legevogne, løbehjul, indkøbsvogne, sko, reoler/stativer, generelt møbler, tæpper, askebægre, kasser eller lignende.

Arealerne er brand- og flugtveje, og ejendommens vicevært kan derfor uden ansvar og uden varsling fjerne sådanne genstande.

Altankasser

Der kan ophænges altankasser på indvendig side af altanen.

Planter

Planter må ikke være til gene eller risiko for naboer. Sørg for, at planter er tilstrækkeligt sikrede i tilfælde af storm.

Gentande og møbler

Det er ikke tilladt at bruge altaner eller terrasser til opmagasinering af flyttekasser, garderobeskabe, hyldesystemer osv. Dertil forefindes kælderrum. Alle genstande på altaner og terrasser skal være tilstrækkeligt sikret og ikke til gene.

Vægge

Der må ikke males, skrues eller bores i udendørsvægge eller i afskærmningerne.

Belysninger

Af æstetiske årsager og af hensyn til ejendommens ydre fremtræden, henstilles der til, at belysning på altaner og terrasser holdes i hvidt lys. Dette gælder også for eventuel opsætning af julebelysning.

Antenne

Det er ikke tilladt, at opstille nogen form for antenner, paraboler, walkie-talkie antenner osv.

Grill

Af hensyn til sikkerhed samt lugtgener, anbefales det, at der benyttes gas- eller elektro- gril og ikke traditionelle grilbriketter.